สวัสดิการ/การฝึกอบรม

สวัสดิการ/การฝึกอบรม

Full-time

วันเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
สามารถเลือกกะงานได้ 8.00-17.00 / 9.00-18.00 / 10.00-19.00
ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
เบี้ยขยัน เดือนละ 2,000 บาท กรณีมาทำงาน ไม่ขาด ไม่สาย
โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
การปรับขึ้นเงินเดือน: ปีละ 1 ครั้ง
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (หลังผ่านการทดลองงาน)
วันหยุดประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)
วันหยุดสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ที่เพิ่งคลอดบุตร
เงินสนับสนุนงานแต่งงาน / คลอดบุตร /งานศพ
เงินเยี่ยมไข้
ตรวจสุขภาพประจำปี
ปาร์ตี้สังสรรค์ทุกเดือน
กิจกรรมชมรม
ท่องเที่ยวประจำปี
ขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่ม 


Internship / Part-time

- วันเวลาทำงาน: จันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- สำหรับ Part-time อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน (ขึ้นอยู่กับการตกลงกับทีม)
- ค่าตอบแทน คิดเป็นรายชั่วโมงตามเวลาทำงานจริง
- ค่าเดินทางตามจริง (เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท)
- ปาร์ตี้สังสรรค์ทุกเดือน
- กิจกรรมชมรม
- ขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่ม
นอกเหนือจากสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเข้ามาร่วมงานกับเรา
โดนัทส์ แบงค็อก ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้พนักงานอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสายงานและในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต