สวัสดิการ/การฝึกอบรม

สวัสดิการ/การฝึกอบรม

สวัสดิการ

• โบนัส: ปีละ 2 ครั้ง

• การปรับขึ้นเงินเดือน: ปีละ 1 ครั้ง

• ค่าเบี้ยขยัน : 2,000 บาท / เดือน

• ประกันสังคม

• ประกันสุขภาพ (หลังผ่านการทดลองงาน)

• วันหยุดประจำปี (หลังผ่านการทดลองงาน)

• ปาร์ตี้ประจำเดือน

• ท่องเที่ยวประจำปี

• โอกาสศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

• อาหารว่างและเครื่องดื่ม


พัฒนาทักษะ

คลาสเรียนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากสวัสดิการที่จะได้รับเมื่อเข้ามาร่วมงานกับทางโดนัทส์ แบงค็อกแล้ว เรายังมีคลาสเรียนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงหลังเลิกงาน อาทิเช่น

• Japanese class

• Designer class (คลาสเรียนวาดภาพ)

ทั้งนี้ พนักงานที่สนใจสามารถเข้าร่วมคลาสเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

Donuts Training

โดนัทส์ แบงค็อก ได้มีการจัดการฝึกอบรมให้พนักงานอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อสายงานและในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต